038A アローラ キュウコン Alolan Ninetales

アローラ地方

ラキューポケモン作り方 【YouTube動画】

構成部品
 下記部品+ハマクロンミニパーツ×2

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7
243612287
21
水色32